Chính sách học phí 2018

Trường Cao đẳng Hoa Sen thông báo học phí năm học 2018 – 2019 như sau:

I. Quy định học phí bậc Cao đẳng tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết quyết định học phí vui lòng xem tại đây

 

II. Quy định họ c phí bậc Cao đẳng tại cơ sở TP. Đà Nẵng.

Chi tiết quyết định học phí vui lòng xem tại đây