Thiết kế Film Quảng cáo với Cinema 4D

Khóa học CINEMA 4D - THIẾT KẾ PHIM QUẢNG CÁO được biên soạn đặc biệt dành cho các bạn đã có kiến thức về dựng phim muốn nâng cao kiến thức về dựng TVC quảng cáo, hình hiệu, đài hiệu... sử dụng các phần mềm After Effect, Cinema 4D, Premier...