Chuyên viên Social Media Marketing

Social Media (truyền thông xã hội) là khái niệm chỉ một phương thức truyền thông đại chúng (xã hội) trên nền tảng các dịch vụ trực tuyến – tức là những trang web trên Internet. Với Social Media, bạn có thể lựa chọn được đối tượng tham gia. Đây chính là điểm khác biệt với các phương pháp truyền thông khác, như: Online Display Ads (banner quảng cáo trên web), TVC, và Quảng cáo ngoài trời.rnrn Ưu đãi học phí: giảm 50% học phí khi đăng ký trước ngày 23/04/2016.