Chương trình Tin học Doanh nghiệp

TỔNG HỢP & LẬP BÁO CÁO VỚI PIVOTTABLE (chi tiết)


MOS – MICROSOFT WORD SPECIALIST 2013 (chi tiết)


KHAI THÁC POWER PIVOT VỚI MS EXCEL 2016 (chi tiết)


MOS – MICROSOFT EXCEL SPECIALIST 2013 (chi tiết)


KHAI THÁC BIỂU ĐỒ VỚI EXCEL 2013/2016 (chi tiết)


KHÓA HỌC MOS – MS. POWERPOINT CHUYÊN NGHIỆP (chi tiết)


TRÌNH DIỄN CHUYÊN NGHIỆP VỚI POWERPOINT (chi tiết)


QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI MS PROJECT 2013/2016 (chi tiết)


QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI MS PROJECT 2013/2016 (chi tiết)

Fields marked with an * are required