Công nghệ Phần mềm (digiNxt MMS – Software Engineering)

Giới thiệu chương trình:

Mục đích của chương trình MMS tiên tiến nhằm tạo ra những nhân lực công nghệ phần mềm có tay nghề. Sinh viên được học những công nghệ phổ biến nhất và mới nhất trong lĩnh vực phần mềm. Chương trình gồm nhiều kỹ năng nền tảng mạnh mẽ về công nghệ Java, .NET và phát triển Web. Nội dung chương trình đáp ứng nhiều mục tiêu nghề nghiệp khác nhau như Chuyên viên phát triển Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên phát triển ứng dụng web với Java & . NET, Chuyên viên thiết kế Web với HTML & JQuery… Trong chương trình cũng bao gồm một số khóa học tương ứng với các chứng chỉ CNTT toàn cầu, nhằm giúp sinh viên vượt qua các kỳ thi chứng chỉ quốc tế.

Với sự hỗ trợ bởi phương pháp dạy & học tiên tiến của NIIT, sẽ giúp giảng viên & sinh viên tạo ra cách thức học tập dựa trên năng lực của người học và cung cấp môi trường học tập cộng tác và kiến tạo. Phương pháp này gọi là LACC (Kiến trúc học tập dựa trên Kiến tạo Cộng tác).

Nội dung chương trình:

Học kỳ 1: 146 giờ (Chuyên viên Phân tích CSDL/Database Analyst)

 • Xử lý Công việc Thông minh với Microsoft Office & Internet (Working Smart with Microsoft Office & the Internet)
 • Giới thiệu Lập trình và Giải quyết Vấn đề Hiệu quả (Logic Building and Effective Problem Solving)
 • Nhập môn Hệ quản trị Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Lập trình T-SQL (RDBMS Essentials & T-SQL Programming)
 • Kỹ thuật Phân tích Dữ liệu với Công cụ Excel Nâng cao (Advance Excel Tools and Techniques for Analyzing Data)

Học kỳ 2: 146 giờ (Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Web với Java/ Web Application Developer Using Java)

 • Lập trình Java (Programming in Java)
 • Lập trình Web với HTML5 (HTML5 Programming)
 • Phát triển Ứng dụng Web với Servlets & JSP (Developing Web Applications Using Servlets & JSP)

Học kỳ 3: 146 giờ (Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Phân tán với Java/ Distributed Applications Developers (Java))

 • Phát triển Ứng dụng Di động Android (Developing Mobile Apps on the Android Platform)
 • Sử dụng JSF, Hibernate, và Spring trên Ứng dụng Java EE (Implementing JSF, Hibernate, and Spring in Java EE Applications)
 • Kiểm thử Tự động với JUNIT (Automated Testing Using JUNIT)

Học kỳ 4: 146 giờ (Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Di động/ Application Developer on Mobile Devices )

 • Quản lý Mã nguồn với GIT, Github (Intro to Source Control – GIT, Github)
 • Phát triển Ứng dụng Tương tác trên Thiết bị Di động (Developing Touch and Mobile Devices)
 • Thiết kế Web Phản hồi với HTML5 & JQuery (Responsive Web Design Using HTML5 & JQuery)
 • Phát triển Ứng dụng Windows Store với HTML5 & JavaScript (Developing Windows Store Apps Using HTML5 & JavaScript)

Học kỳ 5: 146 giờ (Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Phân tán với DevOps/ Distributed Applications Developer with DevOps)

 • Triển khai Ứng dụng Đám mây trên Môi trường Phát triển Google App (Deploying Cloud app using Google app Engine)
 • Phương pháp DevOps (DevOps)
 • Đồ án Môn học 1 [Cổng Thương mại Điện tử] (Project-1 [Ecommerce Portal ])
 • Đồ án Môn học 2 [Hệ thống Cộng tác] (Project-2 [ Collaboration Platform ])

Ưu điểm chương trình:

 • Bằng cấp do Học viện NIIT (Ấn Độ) cấp, có giá trị toàn cầu
 • Chương trình được triển khai tại Việt Nam với hơn 5,000 sinh viên đã tốt nghiệp và hơn 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
 • Cơ hội liên thông Đại học Quốc tế để nhận bằng cử nhân
 • Môi trường học tập theo tiêu chuẩn Quốc tế
 • Giáo trình gốc của Học viện NIIT Ấn Độ
 • Có đủ kiến thức để đạt được các chứng chỉ Quốc tế

 

Fields marked with an * are required

ĐĂNG KÝ HỌC

Vui lòng nhập đầy đủ, chính xác các thông tin và nhấn nút ĐĂNG KÝ. Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.