hợp tác đào tạo

Đối tác Doanh nghiệp

Hoa Sen College đã liên kết và hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp ngay trong quá trình học tập cũng như có cơ hội tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.