Phát triển ứng dụng JAVA EMTERPRISE với DEVOPS

Giới thiệu chương trình:

Chương trình được thiết kế nhằm mục đích tạo ra các chuyên viên kỹ thuật phần mềm sử dụng công nghệ Java. Sinh viên sẽ được cung cấp những công nghệ phổ biến nhất và mới nhất trong lĩnh vực phần mềm. Chương trình gồm nhiều kỹ năng nền tảng mạnh mẽ về công nghệ Java & nội dung đáp ứng nhiều mục tiêu nghề nghiệp khác nhau như Chuyên viên phát triển Cơ sở dữ liệu, Chuyên viên phát triển web với Java, Lập trình HTML… Trong chương trình cũng bao gồm một số môn học tương ứng với các chứng chỉ quốc tế như Chứng chỉ lập trình Java & Cơ sở dữ liệu SQL, nhằm giúp sinh viên vượt qua các kỳ thi này.

Chương trình học bao gồm các môn sau:

Stt. Môn học
1 RDBMS Essentials & T-SQL Programming
2 Programming in Java
3 HTML 5 Programming
4 Developing Web Applications Using Servlets & JSP
5 Implementing JSF, Hibernate, and Spring in Java EE Applications
6 Intro to Source Control – GIT, Github
7 Enhancement to Programing in Java – Web Links
8 Advanced Java (Java EE) – Web Links
9 Enhancements to HTML 5 Programming – Web Links
10 Enhancements to Spring and Hybernate- Web Links
11 Testing using Junit
12 Responsive web design
13 Dev Ops

Lập trình truy vấn dữ liệu với SQL Server 2012

Môn học giới thiệu các khái niệm cơ bản về Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngoài ra, môn học còn đề cập làm thế nào để thiết kế các đối tượng cơ sở dữ liệu và viết các câu truy vấn để thao tác (thêm, xóa, sửa…) dữ liệu từ cơ sở dữ liệu với câu lệnh SQL.

Lập trình Java

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng giúp phát triển những ứng dụng linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể tạo những ứng dụng giao diện văn bản (CUI) và giao diện đồ họa (GUI) với Java. Tính năng sử dụng lại mã nguồn của Java cho phép các những người phát triển phần mềm nâng cấp các ứng dụng hiện có mà không cần phải viết lại toàn bộ mã nguồn của ứng dụng.

Lập trình web với HTML 5

Các trang web trên Internet được tạo bởi HTML, là ngôn ngữ quan trọng để phát triển web. Nhiều tổ chức sử dụng HTML để tạo website. Trong ngành CNTT, có nhiều công việc liên quan đến phát triển Web đòi hỏi kiến thức về HTML. HTML 5 là phiên bản thứ năm của ngôn ngữ này cung cấp những tính năng mới nhất giúp tạo ra nhiều trang web tương tác, dễ dàng đọc & thao tác.

Các website cần mang tính động, tương tác, và an toàn nhằm thu hút sự quan tâm người dùng. Môn học này giúp xây dựng những kỹ năng phát triển các trang web sinh động với HTML5. Bên cạnh đó còn giới thiệu về CSS và JavaScript để dàn trang và thực thi các trang web.

 

Phát triển ứng dụng web với Servlets & JSP

Môn học tập trung vào phát triển các ứng dụng web trên nền tảng Java EE. Giới thiệu các thành phần web trên Java EE, như công nghệ JSP và Servlets và làm thế nào sử dụng hiệu quả các thành phần này để phát triển web động, với nhiều kỹ thuật khác nhau như quản lý phiên (session management), gởi yêu cầu (request dispatching), lọc (filtering), JavaBeans, Custom tags, ORM, JPA, Struts, JAAS, và một vài kỹ thuật bảo mật.

Sử dụng JSF, Hibernate, và Spring trên Ứng dụng Java EE

Giới thiệu nền tảng Java Server Faces (JSF) trong các ứng dụng Java EE. Phần này giải thích nền tảng JSF có thể được sử dụng để tạo giao diện người dùng (UIs) trong một ứng dụng Java EE như thế nào. Ngoài ra, nó giúp các bạn hiểu rõ cơ chế chuyển đổi và kiểm tra hợp lệ dữ liệu người dùng, xử lý sự kiện, di chuyển trang, sử dụng kiểu (styles), và tạo mẫu (template) với JSF.

Sử dụng nền tảng Hibernate để thực thi kết nối liên tục dữ liệu (Data Persistence) trong ứng dụng. Nắm rõ cơ chế ánh xạ các bảng trong cơ sở dữ liệu thành các lớp đối tượng trong ứng dụng và sử dụng nhiều kiểu truy vấn khác nhau trên dữ liệu.

Giới thiệu công nghệ Spring, và sử dụng nền tảng Spring để tạo các ứng dụng gồm nhiều thành phần, tầng kết nối không chặt chẽ. Ngoài ra, giúp các bạn hiểu rõ cơ chế sử dụng lập trình hướng khía cạnh (AOP, Aspect-Oriented Programming) để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp.

GitHub

Git là hệ thống quản lý phiên bản được sử dụng rộng rãi nhất, một công cụ cho phép người dùng theo dõi các phiên bản khác nhau trong dự án. Git nhanh hơn nhiều so với các công cụ quản lý phiên bản khác vì nó không tương tác với máy chủ liên tục và tất cả thay đổi và xác nhận được thực hiện phía người dùng (offline). Nó cũng cho phép bạn thử nghiệm dự án mà không cần thay đổi dự án chính.

GitHub là nền tảng chia sẻ dự án lớn nhất bao gồm một số lượng lớn dự án nguồn mở và kho phần mềm mà người dùng có thể học hỏi từ đó. GitHub cung cấp một môi trường mà người học có thể dễ dàng đóng góp, chia sẻ, và học tập. Nó là công cụ cộng tác, nơi mà dự án của bạn có thể được đánh giá bởi những người dùng GitHub khác và bạn có thể nhận được ý kiến đóng góp cho dự án. Nó cũng cho bạn quản lý các nhóm và dự án và theo dõi bất kỳ vấn đề nào được phát hiện.

Kiểm thử với JUnit

Junit là khung kiểm thử-hồi quy nguồn mở phổ biến nhất, được các chuyên viên phần mềm sử dụng để thực hiện kiểm thử đơn vị trong Java, tăng tốc độ lập trình, và nâng cao chất lượng mã nguồn. Môn học này giúp các bạn làm quen với khái niệm kiểm thử và kỹ thuật kiểm thử nhiều loại ứng dụng Java khác nhau. Bạn sẽ học cách tạo ra phần mềm chất lượng thông qua kiểm thử, đảm bảo ứng dụng không-lỗi được phát triển. Ngoài ra môn học này cũng cung cấp nhiều loại và kỹ thuật kiểm lỗi khác nhau.

Thiết kế web phản hồi với HTML5 & JQuery

Môn học giúp sinh viên sử dụng HTML5, CSS3, và jQuery để tạo các ứng dụng web phản hồi. Nội dung bao gồm sự cần thiết tạo các trang web tự thay đổi cấu trúc & dàn trang tùy thuộc vào màn hình thiết bị hiển thị người dùng sử dụng.

Ngoài ra, sinh viên học cách bổ sung tính năng tương tác với ứng dụng web bằng jQuery. Môn học cũng bao gồm Twitter Bootstrap framework cho phép người phát triển tạo những website phản hồi nhanh chóng và dễ dàng bằng những mã nguồn có sẵn. Cuối cùng, là các kiến thức về jQuery Mobile để tạo các ứng dụng web đa nền tảng.

Phương pháp DevOps

Trong một thời gian dài, không có sự kết nối rõ ràng giữa các bên CNTT và dự án được xây dựng và kiểm thử trên môi trường cô lập, thiếu sự cộng tác đầy đủ giữa những người quản trị hạ tầng và chuyên viên vận hành CNTT. DevOps nổi lên như một phương pháp phát triển phần mềm nhằm tích hợp tất cả các chức năng phát triển vào trong cùng một chu trình.

Mục tiêu:

  • Hiểu và thực thi các khái niệm hướng đối tượng
  • Viết truy vấn SQL để lấy, quản lý và thao tác dữ liệu
  • Thiết kế các ứng dụng doanh nghiệp/website có độ phản hồi cao
  • Xây dựng các ứng dụng web thường xuyên truy cập
  • Xây dựng dịch vụ Web RESTFull

Cơ hội nghề nghiệp:

  • Chuyên viên phát triển web với Java (Java Web Developer), Lập trình viên Java (Java programmer)

Thời lượng: 304 giờ

Yêu cầu đầu vào:

Sinh viên cần có các kiến thức sau:

  • Quen thuộc với môi trường làm việc Windows.
  • Tin học văn phòng MS Office là một lợi thế

Bằng cấp: Chuyên viên phát triển Java Enterprises với DevOps

Fields marked with an * are required

ĐĂNG KÝ HỌC

Vui lòng nhập đầy đủ, chính xác các thông tin và nhấn nút ĐĂNG KÝ. Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.