THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông tin liên hệ

 Hotline tuyển dụng: 0916 95 44 99

 Email: Tuyendung@hsc.edu.vn

 Địa chỉ: HSC Building, Lô 11 CVPM Quang Trung,  Q.12