Bước tiến mới của Hoa Sen College trong đào tạo nghề

Buổi ký kết hợp tác giáo dục giữa Hoa Sen College (Việt Nam) và Box Hill Institute (Úc) diễn ra hôm nay 18/3, hứa hẹn sẽ tạo nền tảng cho chương trình đào tạo nghề của Úc tại Việt Nam.