TUYỂN DỤNG - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hotline tuyển dụng: 0916 95 44 99
Email: tuyendung@hsc.edu.vn
Địa chỉ: HSC Building, Lô 11 Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh