10/04/2018 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Trường Cao đẳng Hoa Sen và Hội tin học TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác

Vào ngày 28/3/2018, đại diện trường Cao đẳng Hoa Sen (HSC) và Hội tin học TPHCM (HCA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hướng đến mục tiêu tổ chức, triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên trong việc chia sẻ những kiến thức, kỹ năng liên quan đến Công nghệ thông […]