29/05/2018 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Triển khai chuyên đề: “Ứng xử học đường” cho học sinh THPT

Vào ngày 24/5/2018, trường Cao đẳng Hoa Sen phối hợp cùng Đại học Hoa Sen đã tổ chức chuyên đề: “Kỹ năng ứng xử học đường” dành cho các bạn học sinh khối 11 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Quận Tân Phú. Chương trình được dẫn dắt bởi Thạc sĩ Nguyễn Thị […]