02/11/2023 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Thông báo : v/v Đăng ký tiếp tục tham gia BHYT năm 2024

Thân gửi các bạn SV thông tin đăng ký tiếp tục tham gia BHYT đợt tháng 1/2024. Thông tin 1. Mức tham gia BHYT của các bạn hiện tại là: 680.4000 đồng/1 năm ( đây là mức phí mà các bạn đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%). 2. Thời hạn hưởng BHYT: 12 tháng […]