BAN GIÁM HIỆU - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

BAN GIÁM HIỆU HOA SEN COLLEGE

PGS.TS. Thái Bá Cần

Chủ tịch Hội đồng trường
Hoa Sen College

ThS. Lưu Phước Dũng

Hiệu trưởng trường
Hoa Sen College

ThS. Lê Thiên Huy

Phó hiệu trưởng trường
Hoa Sen College