Lưu trữ Chương trình đào tạo nổi bậc - 2 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP– Mã ngành (6810404)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Xã hội phát triển mở ra nhiều ngành nghề dịch vụ mới. Ngành Chăm sóc Sắc đẹp tuy không xa lạ, nhưng cử nhân có tay nghề và kiến thức bài bản vẫn còn thiếu. Trong khi đó, các hệ thống làm đẹp có yếu tố nước ngoài, các trung tâm […]

Ngành Điều dưỡng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đóng vai trò quan trọng trong nhóm ngành sức khỏe, đồng hành cùng đội ngũ Y tá, Bác sĩ, Thư ký Y khoa… là các cán bộ Điều dưỡng. Điều dưỡng là một ngành nghề lâu đời, có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp […]