Lưu trữ Việc làm nổi bật - 2 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Tuyển dụng vị trí: Kế toán trưởng

Phúc lợi Mức lương cạnh tranh; Học trợ học phí cho bản thân và người thân 70% khi theo học các trường thuộc hệ thống của Tập đoàn NHG; Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Trường. Mô tả công việc  Theo dõi tất cả các nghiệp vụ kinh tế […]