Đăng ký tư vấn - salesforce - shortcode - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Đăng ký tư vấn PC - use template shortcode

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Edit Template

Đăng ký tư vấn Mobile - use template shortcode

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Edit Template

Form for salesforce. Do not delete it.

Ngành học quan tâm

Hệ đào tạo

Lấy dữ liệu từ form đăng ký tuyển sinh, gán vào form salesforce. Submit về hệ thống salesforce

Push data to salesforce. Javascript code is here.

Edit Template