home-view-7 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen
0 %
Sinh viên có việc làm sau Tốt nghiệp
0 +

Đối tác doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong tuyển dụng, đào tạo

0 +

Quốc gia sinh viên được tham gia Thực tập nước ngoài hưởng lương

0  Tháng

Thời gian sinh viên hoàn tất học chuyển tiếp lên Đại học

0  Tỷ

Quỹ học bổng tuyển sinh Năm học 2023 - 2024

0  Không

Chính sách hỗ trợ vay học phí không lãi suất, không phát sinh chi phí, không tài sản đảm bảo