đào tạo ngắn hạn - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Khóa học Chuyên viên Thư ký Y khoa

Chương trình đào tạo Thư ký y khoa hướng tới đào tạo thư ký, trợ lý/nhân viên hành chính làm việc trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. Đây là một chương trình đào tạo mới có khả năng đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ hoạt động hành […]

Chuyên viên Thiết kế đồ họa và Website

Chương trình Thiết kế đồ họa & Website sẽ trang bị cho bạn kỹ năng thiết kế chuyên nghiệp trong thời gian ngắn nhất. Chương trình được xây dựng bài bản từ phát triển ý tưởng sáng tạo đến hiện thực ý tưởng bằng những phần mềm mới nhất để có thể tác nghiệp như […]