liên thông - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Tuyển sinh 2015: Học nghề đã rộng cửa liên thông

Ngày 21/4,  Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học. Theo đó, chính thức bỏ quy định liên thông chính quy phải thi chung với đại học, cao đẳng. Từ năm 2015, học nghề đã rộng […]