Thư ký y khoa - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Khóa học Chuyên viên Thư ký Y khoa

Chương trình đào tạo Thư ký y khoa hướng tới đào tạo thư ký, trợ lý/nhân viên hành chính làm việc trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. Đây là một chương trình đào tạo mới có khả năng đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ hoạt động hành […]