den-hoa-sen-ra-the-gioi-web
banner-web-tuyensinh2023
LTCD-1011

Ngành Quản trị Văn phòng (chuyên Thư ký Y Khoa)

Mã ngành: 6340403

Ngành Quản trị Kinh doanh (Song bằng Quốc tế)

Mã ngành: 6340417

Ngành Quản trị Khách sạn (Song bằng Quốc tế)

Mã ngành: 6810201

Ngành Thiết kế Đồ họa

Mã ngành: 6210402

Ngành Lập trình Games

Mã ngành: 6480202

Ngành Tiếng Anh Thương mại

Mã ngành: 6220206

Ngành Tiếng Nhật Thương mại

Mã ngành: 6220212

Ngành Tiếng Trung Thương mại

Mã ngành: 6220209

Ngành Quản trị kinh doanh Bất động sản

Mã ngành: 6340417

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành: 6340302

Ngành Quản trị Nhà hàng

Mã ngành: 6810206

Ngành Quản trị Mạng máy tính

Mã ngành: 6480209

Ngành Logistics

Mã ngành: 6340113

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 6340122

Ngành Dược

Mã ngành: 6720201

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 6340122

Ngành Quản trị Văn phòng (chuyên Thư ký Y Khoa)

Mã ngành: 6340403

Ngành Quản trị Kinh doanh (Song bằng Quốc tế)

Mã ngành: 6340417

Ngành Quản trị Khách sạn (Song bằng Quốc tế)

Mã ngành: 6810201

Ngành Thiết kế Đồ họa

Mã ngành: 6210402

Ngành Lập trình Games

Mã ngành: 6480202

Ngành Tiếng Anh Thương mại

Mã ngành: 6220206

Ngành Tiếng Nhật Thương mại

Mã ngành: 6220212

Ngành Tiếng Trung Thương mại

Mã ngành: 6220209

Ngành Quản trị kinh doanh Bất động sản

Mã ngành: 6340417

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành: 6340302

Ngành Quản trị Nhà hàng

Mã ngành: 6810206

Ngành Quản trị Mạng máy tính

Mã ngành: 6480209

Liên thông Cao đẳng

Ngành Quản trị Văn phòng

(chuyên Thư ký Y khoa)

Liên thông Đại học

Ngành: Quản trị kinh doanh

Hoàn tất Cao đẳng

Vào thẳng Đại học

Chuyên viên Thiết kế đồ họa

(Thời lượng: 5 tháng)

Chuyên viên Thư ký Y khoa

Thời gian đào tạo: 18 tháng

Tin tức & Sự kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tất cả