29/09/2016 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Đào tạo CNTT trong trường học hiện nay

Đó là chủ đề của buổi trao đổi giữa ông Rahul Keshav Patwardhan, CEO của tập đoàn giáo dục NIIT, Ấn Độ với đại diện các trường nghề, ĐH-CĐ có hợp tác với NIIT trong công tác đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) nhân dịp ông có chuyến thăm VN lần đầu tiên, diễn ra […]