30/03/2017 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Chương trình hợp tác đào tạo CNTT quốc tế – Học bổng 2017

Học viện CNTT Quốc Tế NIIT công bố Chương trình Học bổng “Nhân lực ngành Công nghiệp số – Talent Digitalization Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 31/05/2017, Học viện CNTT Quốc tế NIIT, (Ấn Độ) sẽ triển khai Chương trình Học bổng “Nhân lực ngành Công nghiệp số – Talent Digitalization”  trên toàn Việt Nam. […]