20/04/2022 - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Tuyển dụng vị trí: Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự

Phúc lợi Mức lương cạnh tranh; Học trợ học phí cho bản thân và người thân 70% khi theo học các trường thuộc hệ thống của Tập đoàn NHG; Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Trường. Mô tả công việc Hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành của […]

Tuyển dụng vị trí: Kế toán trưởng

Phúc lợi Mức lương cạnh tranh; Học trợ học phí cho bản thân và người thân 70% khi theo học các trường thuộc hệ thống của Tập đoàn NHG; Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Trường. Mô tả công việc  Theo dõi tất cả các nghiệp vụ kinh tế […]