Tuyển dụng vị trí: Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Tuyển dụng vị trí: Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự

Phúc lợi

  • Mức lương cạnh tranh;
  • Học trợ học phí cho bản thân và người thân 70% khi theo học các trường thuộc hệ thống của Tập đoàn NHG;
  • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Trường.

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu.
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức và các chính sách nhân sự.
  • Công tác thanh tra, pháp chế, Tổ chức – tổng hợp.
  • Công tác y tế trường học.
  • Tham mưu công tác quản lý kinh phí hành chính nhân sự.

Thông tin liên hệ

 Người liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng
 Hotline tuyển dụng: 0916 95 44 99
 Email: tuyendung@hsc.edu.vn
 Địa chỉ: HSC Building, Lô 11 CVPM Quang Trung, Q.12

Bài viết liên quan

Chuyên mục