Nguyễn Minh Hồng Liên - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen