03/11/2020 - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Thông báo xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng chính quy năm học 2020 – 2021 học ngoài giờ hành chính

­­­­­­­­­­­­­­­­ Theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen (Mã trường CDD0402) thông báo xét tuyển bổ sung trình độ cao đẳng năm học 2020-2021 như sau:   1. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN […]