TIN TỨC - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Featured news

 • All Post
 • Tin tức nổi bậc - 1
Ngày hội HSC – Open day 2023

Chủ đề “Khám phá bản thân, vươn ra Thế Giới” được thiết kế phù hợp với thế hệ Gen Z đã và đang tìm kiếm ngành nghề phù hợp nhưng vẫn còn hoang mang do thiếu thông tin hoặc chưa có những công cụ định hướng phù hợp.

 • All Post
 • Graphics Courses
 • Other skill courses
 • Short courses
 • College 9+
 • Regular colleges
 • Study promotion policy
 • Education Program
 • Outstanding training program - 1
 • Outstanding training program - 2
 • Accreditation Program
 • Corporate Training
 • Partner
 • Business partner
 • Training partner
 • Introduce
 • Work
 • Schoolaship
 • International Cooperation
 • Cooperation UPC
 • Student at HSC
 • News & Events
 • Tin tức nổi bậc - 1
 • Admissions
 • Uncategorized
 • About us
 • Why choose HSC?
 • Job
 • Job Highlights - 1
 • Job Highlights - 2

News & Events

 • All Post
 • News & Events
Ngày hội HSC – Open day 2023

19/05/2023

Chủ đề “Khám phá bản thân, vươn ra Thế Giới” được thiết kế phù hợp với thế hệ Gen Z đã và đang tìm kiếm ngành nghề phù hợp nhưng vẫn còn hoang mang do thiếu thông tin hoặc chưa có những công cụ định hướng phù hợp.

Sinh viên Hoa Sen College tham quan bảo tàng QTSC

16/03/2023

On March 14, Hoa Sen College (HSC) cooperated with QTSC Museum under Quang Trung Software Park to create favorable conditions for students to visit, learn, exchange to follow the program more closely. training that you are studying at the school.

Bạn trẻ đừng “mơ hồ” với tài chính cá nhân

09/03/2023

This morning, March 9, 2023, Hoa Sen College students eagerly participated in the workshop "Money & Love" - ​​Providing personal financial management knowledge for students under the guidance of financial experts from the organization. NOI & TNEX positions.

Xem thêm

Đây là trang cuối