Lưu trữ Đào tạo Doanh nghiệp - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Confusion of real estate information, need to choose a professional broker

Nhiều chuyên gia cho rằng việc lựa chọn được những sàn giao dịch, chuyên viên tư vấn bất động sản có tâm, có nghề không chỉ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mà còn giúp thị trường phát triển lành mạnh và bền vững. Tạo sóng, gây nhiễu loạn thị trường Tại báo cáo […]

Dự toán thời gian sản xuất theo phương pháp bấm giờ

Giới thiệu: Bấm giờ là phương pháp đo thời gian để nghiên cứu sự tiêu hao thời gian đối với các yếu tố của công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một đơn vị thời gian. Phương pháp bấm giờ thường dùng để đo những thao tác lặp lại có chu kỳ […]

Phương pháp LEAN – Thiết kế và Quản lý Chuyền tinh gọn

Giới thiệu: Khóa học được thiết kế nhằm loại bỏ sự lãng phí trong từng thao tác, từng công đoạn và trong toàn bộ hệ thống sản xuất. Giảng viên khóa học hiện là các chuyên gia đầu ngành đang công tác trong các doanh nghiệp lớn sẽ chia sẻ kiến thức 1 cách thực […]

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CHUYỀN CHO ĐỐI TƯỢNG CHUYỀN TRƯỞNG

Giới thiệu : Khóa học được thiết kế đặc biệt cho các chuyền trưởng, quản lý sản xuất trực tiếp và giám sát công nhân tại nhà máy, nhằm nâng cao kiến thức cho các chuyền trưởng/tổ trưởng, người trực tiếp thúc đẩy tăng năng suất, thu nhập và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp […]