Lưu trữ Việc làm nổi bật - 1 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Tuyển dụng vị trí: Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự

Phúc lợi Mức lương cạnh tranh; Học trợ học phí cho bản thân và người thân 70% khi theo học các trường thuộc hệ thống của Tập đoàn NHG; Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Trường. Mô tả công việc Hỗ trợ hoạt động quản lý, điều hành của […]