GraphicsDesign - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Tính ứng dụng của PHOTOSHOP và ILLUSTRATOR

Theo bạn, Photoshop và Ai phục vụ gì cho công việc hàng ngày? Khi nào thì sử dụng Ps và khi nào nên dùng Ai? Vậy thì, nói đơn giản, dễ hiểu: – Photoshop là phần mềm dùng để chỉnh sửa và tạo ảnh dạng Raster (hay còn gọi là ảnh Bitmap – dùng lưới […]