Internet cho người lớn tuổi - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Học không bao giờ là quá muộn

Đó chính là thông điệp chính của lớp hướng dẫn kỹ năng cơ bản sử dụng Internet của Hoa Sen College dành cho quý phụ huynh tại Thành phố Đà Nẵng trong tháng 8/2015. Hiện nay, nhu cầu sử dụng các dịch vụ điện tử trên Internet để thư giãn, giải trí và cập nhật […]