tài trợ Grace Camp 2015 - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Hoa Sen College tham gia tài trợ Chương trình Grace Camp 2015

Grace Camp 2015

Từ ngày 1/8 -4/8, Chương trình Grace Camp 2015 sẽ diễn ra những buổi workshops tại Hoa Sen College. Đến với Grace Camp 2015 tại Hoa Sen College, các bạn học sinh THPT  không chỉ  được tham gia các hoạt động mang tính tương tác cao như: workshops (project management skill, presentation skill,…), phân tích […]