25/07/2017 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Cao đẳng Hoa Sen: Đối tác chiến lược của Đại học Hoa Sen

Nhằm đón đầu chính sách chung là tách bậc Cao đẳng ra khỏi phạm vi tuyển sinh của trường Đại học, chuyển giao bậc học này từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban giám hiệu Đại học Hoa Sen (HSU) từ năm 2013 đã […]

Cao đẳng Hoa Sen đào tạo nghề theo chuẩn mới

Trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức nghề nghiệp vững chắc, kỹ năng mềm thành thạo để tự tin gia nhập thị trường lao động. Ưu điểm khi theo học bậc cao đẳng Bắt đầu từ năm nay, các trường cao đẳng, trung cấp được chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào […]