CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Chương trình đào tạo nổi bật

No Posts Found!

No Posts Found!

Chương trình đào tạo

  • All Post
  • Chương trình đào tạo

31/07/2015

Chương trình đào tạo Thư ký y khoa hướng tới đào tạo thư ký, trợ lý/nhân viên hành chính làm việc trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. Đây là một chương trình đào tạo mới có khả năng đáp ứng được yêu cầu nguồn nhân lực…

Xem thêm

Đây là trang cuối

Tin tức

Chuyên mục