Buổi giới thiệu BIG DATA ANALYTICS FOR DIGITAL TRANSFORMATION phân tích dữ liệu lớn - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Buổi giới thiệu BIG DATA ANALYTICS FOR DIGITAL TRANSFORMATION phân tích dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn (Big Data) là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn, với quy mô vượt quá khả năng nắm bắt và xử lý của các công cụ phần mềm truyền thống trong khoảng thời gian chấp nhận.

Big Data còn là tập hợp các kỹ thuật và công nghệ đòi hỏi cách tích hợp mới nhằm khám phá những giá trị tiềm ẩn to lớn từ những tập hợp dữ liệu lớn, đa dạng, phức tạp

Năm 2012, Gartner định nghĩa như sau “Dữ liệu lớn là những tài sản thông tin với ba chiều tăng trưởng (3V), tăng về lượng (volume), tăng về tốc độ (velocity), tăng về chủng loại (variety), do đó cần các hình thức xử lý mới để nâng cao khả năng ra quyết định, khám phá giá trị nội tại và tối ưu hóa quy trình làm việc”.

Thời gian: 08:00 – 10:30 Thứ 7, ngày 27 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng – Phòng họp 1, Khu A (tầng trệt), 41 Lê Duẩn, Q. Hải Châu

Nội dung buổi giới thiệu (có phiên dịch):

08:00 – 08:30 Đón khách

08:30 – 09:15 

  • Trình bày của ông Pavitra (Chuyên gia NIIT Ấn Độ – Giám đốc Đào tạo vùng Đông Nam Á NIIT)
  • Giới thiệu Phân tích Dữ liệu lớn

09:15 – 09:45

  • Trình bày của ông Nguyễn Trọng Duy (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hoa Sen)
  • Giới thiệu Kiến thức Công nghệ cần thiết cho nghề nghiệp trong thời đại số

09:45 – 10:00  Học bổng NIIT 2017

10:00 – 10:30 Hỏi đáp & rút thăm may mắn (nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức)

———–

Thông tin liên hệ: Anh Quy (0236) 366 1818 – (0236) 366 1919 – Hotline: 091 537 1155

Email: quy.aoxuan@hsc.edu.vn

Bài viết liên quan

Chuyên mục