[Thông báo] Cao đẳng Hoa Sen bắt đầu học tập trung từ 1/3/2021 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

[Thông báo] Cao đẳng Hoa Sen bắt đầu học tập trung từ 1/3/2021

Căn cứ công văn số 546/UBND-VX ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên thành phố quay trở lại trường học tập từ ngày 01/03/2021;
Căn cứ vào tình hình thực tế.
Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen thông báo như sau:

     1. Kể từ ngày 01/03/2021, tất cả sinh viên học tập trung tại Trường theo thời khóa biểu mới đã được gửi trước Tết.

     2. Sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đảm bảo các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

     3. Tất cả sinh viên phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo đường link nhà trường đã gửi qua email trước khi quay lại trường học. Hạn chót khai báo y tế đến hết ngày Thứ 7 (27/02/2021)

      Để đảm bảo hiệu quả trong công tác dạy và học, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng đào tạo trường Cao đẳng nghề Hoa Sen.

Bài viết liên quan

Chuyên mục