THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CHUYỀN CHO ĐỐI TƯỢNG CHUYỀN TRƯỞNG - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CHUYỀN CHO ĐỐI TƯỢNG CHUYỀN TRƯỞNG

Giới thiệu :

Khóa học được thiết kế đặc biệt cho các chuyền trưởng, quản lý sản xuất trực tiếp và giám sát công nhân tại nhà máy, nhằm nâng cao kiến thức cho các chuyền trưởng/tổ trưởng, người trực tiếp thúc đẩy tăng năng suất, thu nhập và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Đào tạo chuyền trưởng/tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp là 1 khâu quan trọng trong chiến lược nhân sự hoàn hảo.

Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành trong các doanh nghiệp với phương pháp đào tạo linh hoạt giúp học viên tiếp thu kiến thức một cách hào hứng và dễ dàng áp dụng ngay vào thực tế công việc.

Mục tiêu cơ bản : 

  • Sử dụng tối đa nguồn lực sẵn có của chuyền nhằm đạt mục tiêu năng suất;
  • Hiểu được vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp
  • Triển khai công việc một cách khoa học để sớm hoàn thành kế hoạch
  • Dẫn dắt đôn đốc tổ viên một cách khéo léo nhẹ nhàng khi kiểm tra công việc
  • Khai thác tối đa sức mạnh của các tổ viên để đạt mục tiêu chung về chất lượng và năng suất, tránh thất thoát lãng phí cho doanh nghiệp.

 Nội dung đào tạo :

  • Tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp, gia tăng hiệu quả kinh doanh.
  • Giảm giá thành sản xuất, với cùng một mức sản lượng đầu ra nhưng có lượng đầu vào thấp hơn.
  • Tạo điều kiện phát triển cá nhân nhắm đến mục đích gắn kết lâu dài với doanh nghiệp.
  • Đào tạo đội ngũ kế thừa trong doanh nghiệp có tố chất lãnh đạo để tham gia các vị trí quản lý cấp trung.

Bài viết liên quan

Chuyên mục