Phương pháp LEAN – Thiết kế và Quản lý Chuyền tinh gọn - Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Phương pháp LEAN – Thiết kế và Quản lý Chuyền tinh gọn

Giới thiệu:

Khóa học được thiết kế nhằm loại bỏ sự lãng phí trong từng thao tác, từng công đoạn và trong toàn bộ hệ thống sản xuất.

Giảng viên khóa học hiện là các chuyên gia đầu ngành đang công tác trong các doanh nghiệp lớn sẽ chia sẻ kiến thức 1 cách thực tế, sinh động giúp học viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và nhanh chóng áp dụng vào thực tế công việc.

Mục đích:

 • Tăng năng suất chuyền
 • Phân công lao động hợp lý cho từng công đoạn
 • Chia đều công việc cho từng vị trí
 • Rút ngắn thời gian sản xuất
 • Giảm công việc của người chạy chuyền.

 Nội dung:

 • Tính toán dữ liệu sản xuất và năng suất chuyền
 • Lập bảng tay nghề công nhân
 • Xác định hệ số lao động từng công đoạn
 • Cân đối công việc cho từng vị trí
 • Thiết kế sơ đồ chuyền (dạng nước chảy)
 • Bài tập thực hành: Sử dụng đúng tình huống và dữ liệu của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Chuyên mục