Dự toán thời gian sản xuất theo phương pháp bấm giờ - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Dự toán thời gian sản xuất theo phương pháp bấm giờ

Giới thiệu:

Bấm giờ là phương pháp đo thời gian để nghiên cứu sự tiêu hao thời gian đối với các yếu tố của công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một đơn vị thời gian. Phương pháp bấm giờ thường dùng để đo những thao tác lặp lại có chu kỳ nhỏ khi gia công một chi tiết.

Mục đích:

  • Xác định chính xác thời gian sản xuất của từng công đoạn cũng như quy trình sản xuất sản phẩm để phân công công việc hợp lý, ổn định kế hoạch sản xuất;
  • Xây dựng kho dữ liệu thời gian công đoạn để dự đoán hợp lý thời gian sản xuất sản phẩm dẫn đến tính giá thành hợp lý;

Nội dung:

  • Phân loại thời gian công nghiệp;
  • Nguyên tắc bấm thời gian;
  • Phương pháp bấm thời gian;
  • Xử lý số liệu đo được;
  • Xác định hệ số gia tăng;
  • Bài tập thực hành: sử dụng đúng tình huống của doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Chuyên mục