Ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Hoa Sen và Trường London School of Business & Finance (Singapore) - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Hoa Sen và Trường London School of Business & Finance (Singapore)

Vào ngày 23/01/2019, tại số 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TPHCM, đại diện Trường Cao đẳng Hoa Sen (HSC) và Trường London School of Business & Finance (LSBF, Singapore) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và triển khai các chương trình trao đổi quốc tế dành cho sinh viên HSC.


Theo đó, sinh viên thuộc nhóm ngành Kế toán – Tài chính tại Cao đẳng Hoa Sen sau khi tốt nghiệp có thể chuyển tiếp sang LSBF để học lên bậc học cao hơn của các chương trình như Higher Diploma in Accounting & Finance (cấp bằng bởi LSBF) hoặc Bachelor of Arts (Honours), Accounting & Finance (cấp bằng bởi University of Greenwich). Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp từ HSC khi học chuyển tiếp tại LSBF thì chỉ cần học bổ sung thêm các môn: Kinh tế quản trị, Kinh tế tài chính, Thuế; riêng chương trình Bachelor of Arts (Honours), Accounting & Finance do University of Greenwich cấp bằng thì ngoài 3 môn trên, sinh viên cần học thêm 5 môn: Kế toán tài chính nâng cao, Kế toán, Quản trị nâng cao, Tài chính, Quản trị chiến lược tài chính, Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo để hoàn tất chương trình.

Đại diện Trường Cao đẳng hoa Sen, Ông Nguyễn Trọng Duy – Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ rằng việc hợp tác với LSBF chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập cũng như trải nghiệm môi trường quốc tế hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam tại Singapore. Việc chuyển tiếp lên bậc học cao hơn tại LSBF sẽ giúp sinh viên HSC tích lũy được nhiều kinh nghiệm học tập cũng như gặp gỡ, giao lưu văn hóa và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn cùng các bạn sinh viên quốc tế.

Bài viết liên quan

Chuyên mục