Thông báo thời gian Báo cáo Tốt nghiệp khóa K17 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Thông báo thời gian Báo cáo Tốt nghiệp khóa K17

 Trường cao đẳng Hoa Sen thông báo thời gian tổ chức báo cáo Tốt nghiệp cho khóa K17 – 3 ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản trị khách sạn, Thiết kế đồ họa.
Các bạn sinh viên kiểm tra email sinh viên và phản hồi đúng thời hạn.
Lưu ý:  Sinh viên có mặt trước khi bắt đầu 30 phút để chuẩn bị bài thuyết trình được chu đáo. (riêng ngành Thiết kế đồ họa có mặt trước 1 tiếng)
Chúc các bạn thực hiện báo cáo THÀNH CÔNG!!

Bài viết liên quan

Chuyên mục