[Thông báo] nghỉ lễ Giáng sinh, Tết dương lịch 2021 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

[Thông báo] nghỉ lễ Giáng sinh, Tết dương lịch 2021

Thông báo nghỉ lễ Giáng sinh, Tết dương lịch

Căn cứ thông báo số 27 – TCXIV/TB/NHG ban hành ngày 30/11/2020 về việc nghỉ lễ Giáng Sinh, Tết Dương lịch của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, nhà trường thông báo đến toàn thể  Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên và Sinh viên về việc nghỉ lễ Giang sinh, Tết Dương lịch năm 2020 – 2021 như sau:

  1. Thời gian nghỉ
  • Lễ Giáng sinh: Nghỉ thứ 6 ngày 25/12/2020
  • Tết Dương lịch: Nghỉ thứ 6 ngày 01/01/2021
  1. Lưu ý:
  • Tất cả các lớp học trùng vào ngày thứ 6 theo lịch trên sẽ được nghỉ, các ngày khác vẫn học bình thường, lịch học bù sẽ được giảng viên sắp xếp thông báo.

Xem thông báo chi tiết tại đây. 

 

Bài viết liên quan

Chuyên mục