[Thông báo] Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tháng 12/2020 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

[Thông báo] Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tháng 12/2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBNV), sinh viên; Nhà trường đề nghị toàn thể CBNV và sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  1. Trưởng/ Phụ trách các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức trách nhiệm vụ khẩn trương lên kế hoạch, phương án cho các hoạt động của đơn vị, vừa đảm bảo tiến độ các mục tiêu kế hoạch, công tác đào tạo, vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới.
  2. Nhà trường yêu cầu các đơn vị tạm dừng tổ chức các sự kiện, hội họp, tập trung đông người; khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến.
  3. Toàn thể CBNV, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; phải thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; đồng thời hạn chế tụ tập nơi đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
  4. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên đã có tiếp xúc với bệnh nhân hoặc có đến các địa điểm theo danh sách công bố của Bộ Y tế cần liên hệ ngay với y tế địa phương hoặc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật địa phương qua đường dây nóng để khai báo và được hỗ trợ về mặt y tế; thực hiện việc cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
  5. Phòng Đào tạo –Công tác sinh viên –Quan hệ doanh nghiệp các lớp học bình thường, bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoản cách an toàn; đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy và học online; đảm bảo tiến độ, chất lượng dạy và học.
  6. Bộ phận CTSV – Quan hệ doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên tiếp tục thu thập và xử lý thông tin liên quan đến sinh viên, khuyến cáo sinh viên đã tiếp xúc với nguồn có nguy cơ lây nhiễm, phải thực hiện khai báo y tế, cách ly tại nhà và thực hiện các biện pháp chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.
  7. Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện kiểm tra, mua sắm dự phòng thêm các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch (Khẩu trang, nước sát khuẩn…). Trang bị các bình dung dịch sát khuẩn tại các vị trí; triển khai đo thân nhiệt tại các cửa ra vào và yêu cầu đeo khẩu trang đối với tất cả sinh viên, giảng viên, nhân viên và khách khi vào cơ sở của Trường; thường xuyên vệ sinh, lau chùi các nơi đông người dùng chung; bố trí khu vực cách li tạm thời để có thể sử dụng khi cần.

Trên đây là một số chỉ đạo của Hiệu trưởng, đề nghị các Trưởng/ Phụ trách đơn vị thường xuyên theo dõi thông tin, tình hình diễn biến dịch bệnh và các khuyến nghị, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; đề nghị các đơn vị và toàn thể CBNV, sinh viên tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc./.           

               

Bài viết liên quan

Chuyên mục