THÔNG BÁO V/v tạm nghỉ dạy-học, thực hiện dạy-học online để phòng chống dịch Covid-19 - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

THÔNG BÁO V/v tạm nghỉ dạy-học, thực hiện dạy-học online để phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo theo công văn số: 1415/UBND-VX của UBND Tp. Hồ Chí Minh ngày 06/5/2021về việc tạm ngưng các hoạt động dạy và học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Ban Giám hiệu trường Cao đẳng nghề Hoa Sen thông báo việc dạy-học, thi cuối học kỳ, kiểm tra giữa kỳ và thực tập sẽ tạm dừng kể từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới. Cụ thể như sau :

1/ Các lớp có lịch dạy-học:  đề nghị chuyển sang dạy-học Online/E-Learning, lịch học Online/E-Learning sẽ được Phòng Đào tạo và các Giảng viên thông báo cụ thể cho từng môn học.

2/ Các lớp có lịch thi cuối học kỳ, kiểm tra giữa kỳ: tạm hoãn đến khi có thông báo mới.

3/ Các lớp có lịch thực tập: Tùy theo tình hình hoạt động của Doanh nghiệp.

Giảng viên, sinh viên khi đến trường phải thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay xà phòng hoặc nước sát khuẩn; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là yêu cầu 5K.

BGH có thông báo này để Giảng viên, Sinh viên phối hợp tiếp tục thực hiện việc dạy-học, thi cuối kỳ, kiểm tra giữa kỳ và thực tập.

Kính chúc Quý thầy cô, các Sinh viên thật nhiều sức khỏe, thực hiện chống dịch an toàn ./.

Bài viết liên quan

Chuyên mục