ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Chương trình đào tạo Doanh nghiệp

  • All Post
  • Đào tạo Doanh nghiệp
Dự toán thời gian sản xuất theo phương pháp bấm giờ

06/04/2022

Giới thiệu: Bấm giờ là phương pháp đo thời gian để nghiên cứu sự tiêu hao thời gian đối với các yếu tố của công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một đơn vị thời gian. Phương pháp bấm giờ thường dùng để đo những thao tác…

THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ CHUYỀN CHO ĐỐI TƯỢNG CHUYỀN TRƯỞNG

06/04/2022

Giới thiệu : Khóa học được thiết kế đặc biệt cho các chuyền trưởng, quản lý sản xuất trực tiếp và giám sát công nhân tại nhà máy, nhằm nâng cao kiến thức cho các chuyền trưởng/tổ trưởng, người trực tiếp thúc đẩy tăng năng suất, thu nhập và tiết kiệm…