Ký kết hợp tác giữa Hoa Sen College và Nam Á Bank - Trường Cao Đẳng Hoa Sen

Ký kết hợp tác giữa Hoa Sen College và Nam Á Bank

Vào ngày 28/07/2022, Nam Á Bank Thủ Đức (NAB) đã cùng với Hoa Sen College (HSC) ký kết một Biên bản Hợp tác Chiến lược – MOU quan trọng giữa một doanh nghiệp và một đơn vị đào tạo.

Nội dung chính của MOU này thể hiện mục tiêu hỗ trợ sinh viên ngành Quản trị Doanh nghiệp và Kế toán của HSC tham gia học kỳ thực chiến thực tế tại NAB, tạo điều kiện nâng cao khả năng tìm việc của sinh viên HSC sau khi tốt nghiệp tại hệ thống ngân hàng của NAB cũng như các doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Là một đơn vị đào tạo nghề nghiệp, HSC sẽ cùng NAB thiết kế các chương trình đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng dựa trên nhu cầu cũng như việc đánh giá năng lực hiện tại của đội ngũ quản lý tại doanh nghiệp. Việc đào tạo song hành cùng doanh nghiệp không chỉ bổ trợ các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ nhân lực để triển khai công việc hiệu quả hơn mà còn hướng đến việc hoàn thiện bằng cấp theo chuẩn, văn bằng 2 Ngoại ngữ… tạo điều kiện cho người lao động chuẩn bị tốt cho việc học lên các bậc học cao hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đúng tiêu chuẩn vị trí công việc tại các doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Chuyên mục